xecatGovernació elabora el primer mapa d'equipaments cívics de Catalunya, que recull 2.697 centres

 El Departament de Governació i Administracions Públiques i la Federació d’Ateneus de Catalunya han dut a terme un estudi per cercar arreu del territori català tots aquells equipaments cívics o de proximitat que acullen activitats de caràcter comunitari. El Govern aprova el Decret de creació de la Xarxa d'equipaments cívics de Catalunya, Xecat

 El Govern ha aprovat el Decret de creació de la Xarxa d’equipaments cívics de Catalunya, Xecat, i la creació del Consell dels equipaments cívics de Catalunya, un nou òrgan consultiu i d’assessorament del Govern en aquesta matèria. 

   

El conseller Jordi Ausàs presenta la incorporació de la Federació d’Ateneus de Catalunya a la Xarxa d’equipaments cívics de Catalunya (XeCat)

Els representants de més de 40 ateneus de Catalunya assistiran a la signatura del conveni d’adhesió, que suposarà el primer pas cap a la construcció d’una xarxa cívica d’àmbit català

Contingut sindicat