SubvencionsS'obre una nova convocatòria de subvencions per a projectes d'actuacions cíviques, comunitàries i de foment del voluntariat

La Secretaria d’Acció Ciutadana del Departament de Governació i Administracions Públiques obre la convocatòria per a la concessió de subvencions pluriennals per a entitats sense ànim de lucre per a projectes d’actuacions cíviques, comunitàries i de foment del voluntariat. Les entitats sense ànim de lucre poden sol•licitar aquesta subvenció pluriennal per als seus projectes des del 10 de març fins al 9 d’abril.S’obre la convocatòria de subvencions per a obres i inversions als equipaments cívics

Els ens locals i les entitats privades sense ànim de lucre podran presentar les seves sol•licituds fins a l’11 de març. Com a novetat, els criteris de valoració de les sol•licituds recullen que totes les entitats sense ànim de lucre adherides a la Xarxa d’equipaments cívics de Catalunya disposaran de 20 punts per a aquesta convocatòria.

Contingut sindicat