mapa d'equipamentsGovernació elabora el primer mapa d'equipaments cívics de Catalunya, que recull 2.697 centres

 El Departament de Governació i Administracions Públiques i la Federació d’Ateneus de Catalunya han dut a terme un estudi per cercar arreu del territori català tots aquells equipaments cívics o de proximitat que acullen activitats de caràcter comunitari. 

Contingut sindicat