equipamentsEl vicepresident de la FAC publica un article amb una reflexió sobre el futur de les associacions amb patrimoni

 Salvador Casals, vicepresident de la Federació d’Ateneus de Catalunya, ha publicat un article a la revista Tornaveu, on fa una reflexió en profunditat del futur de les associacions que mantenen un patrimoni.A l'Ateneu Igualadí se celebrarà una jornada de debat al voltant del Pla d'equipaments culturals de Catalunya

 La relació entre la xarxa d’ateneus i els governs municipals orientada a la recuperació, dinamització o creació de nous equipaments culturals ha estat analitzada en una publicació recent del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, La cooperació entre ateneus i ens locals per a una cultura del segle XXI, que serà l’objecte del debat en aquesta jornada.Conferència sobre la gestió i l'administració dels equipaments cívics del país

 La xerrada va ser organitzada per la Unió de consells consultius de la gent gran de la demarcació de Girona que, periòdicament, programa conferències sobre temes vinculats amb la gent gran. En aquest cas, el tema va versar sobre els nous plantejaments de gestió i administració dels equipaments cívics del país. 

Contingut sindicat