Què és la Xarxa d’equipaments cívics de Catalunya Xecat?

La Xarxa d’equipaments cívics de Catalunya (Xecat) és una organització que gestiona i coordina recursos per als diferents equipaments adherits a fi d’evitar duplicitats, millorar la qualitat dels serveis, optimitzar recursos, afavorir el partenariat entre administracions i potenciar el sentiment de pertinença a una xarxa d’àmbit català. 

Més Informació

Vídeo