S'obre una nova convocatòria de subvencions per a projectes d'actuacions cíviques, comunitàries i de foment del voluntariat

La Secretaria d’Acció Ciutadana del Departament de Governació i Administracions Públiques obre la convocatòria per a la concessió de subvencions pluriennals per  a entitats sense ànim de lucre per a projectes d’actuacions cíviques, comunitàries i de foment del voluntariat.
 
L’objecte d’aquestes subvencions és el finançament dels projectes d’actuacions o d’activitats cíviques, comunitàries i de foment del voluntariat que portin a terme les entitats sense ànim de lucre de Catalunya i que s’han de dur a terme durant el 2010.
 
L'import total de les actuacions per al període 2010-2011 serà de 2.472.222 d’euros.
 
Hi poden optar els tipus de programes següents:
 
  • Els programes d'intervenció i inclusió social aplicables a comunitats, barris, minories i col·lectius socials, i programes d'atenció a la comunitat gitana.
 
  • Els programes d'actuacions cíviques d'àmbit veïnal o sectorial i també les actuacions que tinguin com a finalitat el foment del teixit associatiu, la solidaritat, el civisme, la participació ciutadana i la promoció dels valors democràtics en el conjunt de la societat.
 
  • Els programes de promoció de l'acció del voluntariat i l'associacionisme, de la seva formació, de la millora de la gestió de les activitats i del control de la seva qualitat en el si de les entitats sense ànim de lucre.
 
Les sol·licituds poden presentar-se entre el 10 de març i el 9 d’abril del 2010.
 

Podeu obtenir-ne més informació i accedir a les bases que regulen aquesta convocatòria de subvencions en l’enllaç següent: subvencions a entitats sense ànim de lucre per a projectes d'actuacions cíviques, comunitàries i de foment del voluntariat.