PREMIS CIVISME 2014

 Els Premis de Civisme 2014, per a obres de 2013, engloba els premis següents:

  • Premis de Civisme per a obres i treballs sobre civisme en llengua catalana. XXXII Premi Serra i Moret
  • Premis de Civisme a l'actuació cívica juvenil. XXVIII Premi Jaume Ciurana
  • XIX Premis de Civisme als mitjans de comunicació

L'objecte de la convocatòria és premiar aquells treballs, obres i actuacions que es duguin a terme en els àmbits del civisme, entès aquest com un instrument essencial per a la inclusió social i la lluita contra la pobresa, així com dels valors i els principis que fomentin la cultura cívica, amb perspectiva de gènere. Aquest conjunt de valors i principis queda obert a les aportacions i reflexions que els participants als Premis duguin a terme. En aquest sentit doncs, els valors no estan definits ni concretats amb la finalitat de donar cabuda al màxim nombre d'actuacions, pensaments, idees i treballs presentats, sempre que compleixin amb el requisit imprescindible d'estar vinculats d'una manera clara al civisme i als valors per a una cultura cívica.
Aquí trobareu més informació:
gencat.cat/benestarsocialifamilia/civisme/premis
 

A qui va dirigit?

  • El Premi Serra i Moret per a obres i treballs sobre civisme en llengua catalana té com a destinataris persones o grups de persones més grans de 18 anys. Les persones participants poden presentar més d'un treball i concursar en una o més d'una categoria.
  • Els Premis Jaume Ciurana a l'actuació cívica juvenil tenen com a destinataris grups formats com a mínim per 6 joves de més de 12 anys, integrats en organitzacions sense afany de lucre, que hagin realitzat alguna acció cívica meritòria, de forma voluntària i gratuïta.
  • El Premi als mitjans de comunicació té com a destinataris qualsevol persona o grups de persones, totes elles més grans de 18 anys, i organitzacions. Es podrà concórrer mitjançant una candidatura presentada per una institució, un organisme o una entitat pública, o per les mateixes persones autores dels programes o treballs periodístics. Podran aspirar al Premi als mitjans de comunicació qualsevol tipus de produccions radiofòniques o televisives (programes informatius o d'entreteniment, curts, concursos, debats, anuncis i sèries), treballs periodístics (articles, reportatges, entrevistes, notícies i cròniques) o projectes publicats a Internet, que tinguin un clar plantejament cívic o de valors per a una nova cultura cívica.

El termini per a la presentació dels formularis de sol·licitud és de l'1 de maig al 30 de juny de 2014.
En el cas de participar en dues categories d'un mateix premi, s'ha de presentar una única sol·licitud.

 

Etiquetes: