PREMIS CIVISME 2013

Els Premis de Civisme 2013, per a obres de 2012, engloba els premis següents:
·                         Premis de Civisme a l'actuació cívica juvenil. XXVII Premi Jaume Ciurana.
·                         Premis de Civisme per a obres i treballs sobre civisme en llengua catalana. XXXI Premi Serra i Moret.
·                         XVIII Premis de Civisme als mitjans de comunicació.
L’objectiu de la convocatòria és premiar aquells treballs, obres i actuacions que es duguin a terme en els àmbits del civisme, entès aquest com un instrument essencial per a la inclusió social i la lluita contra la pobresa, així com dels valors i els principis que fomentin la cultura cívica. Aquest conjunt de valors i principis queda obert a les aportacions i les reflexions que els participants als premis duguin a terme. En aquest sentit, els valors no estan definits ni concretats, amb la finalitat de donar cabuda al màxim nombre d’actuacions, pensaments, idees i treballs presentats, sempre que compleixin amb el requisit imprescindible d’estar vinculats d’una manera clara al civisme i als valors per a una cultura cívica.
A qui va dirigit?
Els Premis Jaume Ciurana a l'actuació cívica juvenil tenen com a destinataris grups formats com a mínim per 6 joves de més de dotze anys, integrats en organitzacions sense afany de lucre, que hagin fet alguna acció cívica meritòria, de forma voluntària i gratuïta.
El Premi Serra i Moret per a obres i treballs sobre civisme en llengua catalana té com a destinataris persones o grups de persones més grans de 18 anys.
El Premi als mitjans de comunicació té com a destinataris qualsevol persona o grups de persones, totes majors de 18 anys, i organitzacions.
El termini per a la presentació dels formularis de sol·licitud és del 15 de juny al 30 de setembre de 2013.
Més informació a: www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/civisme/premis
  
 

Etiquetes: