PREMIS ATENEUS 2014

 BASES GENERALS
PREMIS
ATENEUS
2014
Jove, Proposa!
Mitjans de Comunicació
Creativitat Artística
Reconeixement a la Integració Social
Capacitat d’Innovació
Foment de la Participació
Votació Popular
Termini de presentació
10 de novembre 2014
Reconeixem
el teu esforc,
presenta-T’hi!
1. Pot participar qualsevol associació sense
finalitat de lucre de Catalunya.
2. Les candidatures es podran presentar fins
al dia 10 de novembre de 2014.
3. Les candidatures s’han de fer arribar
exclusivament per correu electrònic a la
següent adreça: premis@ateneus.cat
4. Les candidatures han de contenir la
següent documentació:
a) El formulari de participació, el qual es
pot descarregar del web de la
Federació d’Ateneus de Catalunya:
www.ateneus.cat
b) Entre 2 i 5 imatges (fotografies,
cartells, etc) en format JPEG.
c) El logotip de l’entitat en format JPEG.
d) Qualsevol enllaç al material gràfic i
audiovisual que es consideri oportú.
5. Es concediran tres premis per cada
modalitat:
• Un primer premi, consistent en un
guardó i una dotació econòmica de
1.500 €.
• Un segon premi, consistent en un
diploma acreditatiu i una dotació
econòmica de 900 €.
• Un tercer premi, consistent en un
diploma acreditatiu.
Les dotacions econòmiques dels premis
restaran sotmeses a la retenció establerta
per la normativa tributària vigent.
6. Les propostes premiades en els darrers
tres anys no es podran presentar un altre
cop si el projecte no ha sofert un canvi
destacat.
7. El termini de presentació de propostes
finalitzarà el 10 de novembre de 2014.
8. El veredicte del jurat es farà públic el dia
del lliurament dels Premis Ateneus, en el
transcurs de l’acte del dia 15 de
desembre de 2014. Si el jurat ho
considera oportú, podrà declarar el premi
desert en qualsevol de les seves
categories.

Etiquetes: