A l'Ateneu Igualadí se celebrarà una jornada de debat al voltant del Pla d'equipaments culturals de Catalunya

 La convergència de dos fenòmens històrics –la xarxa d’ateneus amb un repte de modernització i la necessitat d’equipaments culturals participatius i ben gestionats a les poblacions on encara no n’hi ha– s’ha articulat en diversos casos de manera que, a partir de les contribucions de les entitats i els governs locals, han nascut nous equipaments culturals escenicomusicals que estan actualment dinamitzant la vida cultural municipal. Aquests acords i el balanç que se’n pugui fer han estat analitzats en una publicació recent del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, La cooperació entre ateneus i ens locals per a una cultura del segle XXI, que serà l’objecte del debat en aquesta jornada.

La Jornada se celebrarà el 23 d'Octubre a l'Ateneu Igualadí.
 
Més informació.