L'Associació Catalana de Municipis i Comarques s'incorpora a la Xarxa d'equipaments cívics de Catalunya

En un moment de la signatura del conveni

En un moment de la signatura del conveni

 
El conseller de Governació i Administracions Públiques, Jordi Ausàs, va presidir l’acte de signatura del conveni d’adhesió de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) a la Xarxa d’equipaments cívics de Catalunya, la Xecat. A l’acte, que es va realitzar ahir, dijous 27 de maig, i que va tenir lloc a la seu del Departament de Governació, hi van participar el president de l’ACM, Salvador Esteve, i el secretari d’Acció Ciutadana, Josep M. Civis.
L’ACM és un òrgan de representació dels ajuntaments de Catalunya i d’altres entitats locals, per a la defensa i promoció de les autonomies locals. Amb la incorporació de l’ACM a la Xecat es pretén cohesionar l’activitat que es desenvolupa diàriament en unes instal·lacions i equipaments, en les quals participa la ciutadania. A través de la Xecat es gestionaran i es coordinaran els recursos per als diferents equipaments adherits. Aquest projecte permetrà evitar duplicitats, millorar la qualitat dels serveis, optimitzar recursos, enfortir el vincle entre els equipaments cívics i potenciar el sentiment de pertinença a una xarxa d’àmbit català.
Una xarxa en construcció constant 
El Departament de Governació i Administracions Públiques està treballant tant en el desenvolupament de la plataforma tecnològica com en el procés d’adhesió d’equipaments cívics arreu del territori. Aquesta és la tercera adhesió que promou el Departament, després que els mesos de novembre i febrer passats signessin els convenis d’adhesió la Federació d’Ateneus de Catalunya i la Federació d’Associacions de Gent Gran.
Des de llavors, una quarantena d’entitats d’aquestes federacions ja s’hi han sumat a la Xecat, juntament amb els més de cent cinquanta equipaments cívics que hi aporta la Secretaria d’Acció Ciutadana del Departament de Governació i Administracions Públiques.