La Federació d’Ateneus de Catalunya s’incorpora a la Xarxa d’Equipaments Cívics de Catalunya

Representants de més de 40 ateneus de Catalunya han assistit a la signatura del conveni d’adhesió que suposa el primer pas cap a la construcció d’una xarxa cívica d’àmbit català. A través de la Xecat es gestionaran i es coordinaran els recursos per als diferents equipaments adherits. Aquest projecte permetrà evitar duplicitats, millorar la qualitat dels serveis i optimitzar recursos.
El conseller de Governació i Administracions Públiques, Jordi Ausàs, ha signat amb el president de la Federació d’Ateneus de Catalunya, Pere-Joan Pujol, el conveni d’adhesió dels Ateneus de Catalunya a la Xarxa d’Equipaments Cívics de Catalunya (Xecat). A l’acte de signatura, que ha comptat amb la presència de representants de més de 40 ateneus, el secretari d’Acció Ciutadana, Josep M. Civis, ha exposat les línies estratègiques del projecte.

Durant l’acte, que ha tingut lloc el passat dimecres, 25 de novembre, a l’Orfeó Martinenc de Barcelona, el conseller Jordi Ausàs ha destacat el paper històric dels ateneus i ha celebrat que la Federació d’Ateneus sigui la primera organització a sumar-se a aquesta iniciativa pionera.

El conseller Jordi Ausàs ha parlat de la Xecat com “el motor que potenciarà les relacions entre els equipaments cívics del país, un espai d’intercanvi de coneixement i d’experiències, un banc comú d’idees i recursos que ajudarà a promoure i millorar les activitats que cada entitat fa individualment”. I ha destacat que “aquesta estructura en xarxa permetrà assolir la descentralització i l’equilibri territorial del civisme, un mapa cívic de país on cada centre pugui tenir el mateix pes i oportunitats que la resta”.
 
 
Millorar els serveis i enfortir els vincles:
 
Actualment la Federació d’Ateneus compta amb 139 entitats adherides i té representació en tots els territoris del país. A través de la Xecat es gestionaran i es coordinaran els recursos per als diferents equipaments adherits. Amb aquest projecte permetrà evitar duplicitats, millorar la qualitat dels serveis, optimitzar recursos, enfortir el vincle entre els equipaments cívics i potenciar el sentiment de pertinença a una xarxa d’àmbit català.
 
El Departament de Governació i Administracions Públiques està treballant tant en el desenvolupament de la plataforma tecnològica com en el procés d’adhesió d’equipaments cívics arreu del territori, per cohesionar la intensa activitat que es desenvolupa diàriament a les instal·lacions i equipaments en les quals participa la ciutadania. Un projecte ambiciós que serà presentat a principis de l’any vinent.
 
 
 
 
 

Etiquetes: