La Federació d’Ateneus de Catalunya organitza una trobada d’entitats federades que es farà a Olot

 El proper dia 26 de febrer, la Federació d’Ateneus de Catalunya celebrarà a Olot la Trobada d’entitats federades.
Dins la Trobada s’inclourà l’assemblea general ordinària de les entitats federades i les eleccions a la junta directiva.
També formaran part de la Trobada algunes sessions formatives i informatives que en altres ocasions es realitzaven al llarg de l’any: explicació de les lleis que afecten els ateneus, informació sobre la convocatòria de subvencions per a l’any 2011, informació sobre nous serveis d’interès per a les entitats federades i explicació de casos pràctics i intercanvi d’experiències.
La Federació completa la seva proposta amb l’oferta d’activitats lúdiques i culturals per als participants en la Trobada i per als seus acompanyants, entre les quals destaquen la visita a l’arquitectura modernista i l’entorn natural d’Olot.
El Centre Catòlic d’Olot i l’Orfeó Olotí acolliran els esdeveniments.