II Congrés Europeu del Voluntariat

 II Congrés Europeu de Voluntariat
9,10 i 11 de novembre
Barcelona
 
Atès que aquest any 2011 és l’Any Europeu del Voluntariat i tenint en compte que a Catalunya el fet voluntari ha estat profundament vinculat a la identitat del  país, pren plenament sentit que des del govern de Catalunya organitzem aquest congrés amb vocació Europea. Catalunya ha estat des de sempre oberta a Europa. És per això que volem que les persones que fan de voluntàries, les entitats, les xarxes socials, les empreses, les administracions, els agents educatius i altres ens de qualsevol indret d’Europa puguin participar d’aquest congrés des d’aquest moment.
 
Estructura del Congrés
El II Congrés Europeu de Voluntariat s’estructurarà en dues fases: Pre-Congrés (Congrés Obert) i el Congrés presencial, el qual tindrà lloc a Barcelona els dies 9,10 i 11 de novembre de 2011.
 
Fase de Congrés Obert
És un espai de virtual pre-congresual que es crea amb la voluntat d’acostar la participació a les entitats, persones voluntàries, empreses, organitzacions, administracions i ciutadans interessats que vulguin participar en el debat i aportacions als temes que es presentin al II Congrés Europeu de Voluntariat (Barcelona eles dies 9-10 i 11 de novembre), més enllà de ser-hi o no presents.
El Pre-Congrés (Congrés Obert) es presenta com una oportunitat de participació i d’aportació de coneixements adreçat a tots els agents interessats, especialment a les persones de:
·                                 la resta de països d’Europa
·                                 els territoris allunyats de Barcelona
·                                 les persones que no puguin ser-hi
·                                 les persones que vulguin assistir al Congrés presencial i estiguin interessades en més d’un dels tallers de treball
 
Enriquir els continguts i experiències i facilitar un procés de debat previ al Congrés presencial en són els principals objectius. Per fer-ho possible el Congrés obert s’ha dotat de dues eines metodològiques diferents i no excloents, que volen donar joc tant a la simple participació en base als continguts com a l’aportació de recursos i coneixements relacionats amb les temàtiques del congrés per part dels agents relacionats.
Estem parlant en concret de:
·                                 La web del Congrés Obert: que ha de permetre la participació en base als continguts elaborats per microponents i ponents
·                                 Les comunicacions: que han de permetre l’aportació dels agents interessants en relació als temes proposats pel Congrés
·                                  
 
Accedeix al Congrés Obert i PARTICIPA!!
 

Etiquetes: Voluntariat