Governació signa el Pacte de ciutat amb l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

 Aquest conveni de col·laboració interadministrativa estableix una línia de cooperació en matèria d'equipaments cívics
 
El secretari d’Acció Ciutadana del Departament de Governació i Administracions Públiques, Josep M. Civis, i l’alcalde de Sant Boi de Llobregat, Jaume Bosch, han signat aquest dimarts, 19 d’octubre, el Pacte de Ciutat entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament del municipi. A l’acte també hi ha participat el director dels Serveis Territorials de Governació a Barcelona, Joan Rabasseda.
 
Aquest conveni és el resultat de l’aposta de Governació per establir vincles de col·laboració i cooperació interadministrativa amb els ajuntaments catalans a fi d’assegurar la satisfacció de les necessitats de la ciutadania i, alhora aprofitar l’experiència en la gestió de serveis públics de proximitat que els ens locals poden aportar.
 
El conveni Pacte de Ciutat estableix la cooperació en la gestió i manteniment de la xarxa d’equipaments cívics del municipi, amb l’objectiu d’ordenar, planificar i coordinar activitats i recursos cívics i comunitaris, sense perjudici que en el futur es pugui estendre a altres competències o serveis. El conveni també estableix un protocol d’actuació conjunta per a la resolució dels possibles dèficits d’aquesta xarxa i cercar solucions i compromisos que els redueixin.
 
Gestió de la xarxa d’equipaments cívics
 
El Pacte de Ciutat garanteix que la participació i la representació de les persones usuàries, associacions i ens locals serà assumida pels Consells Assessors. Per altra banda, preveu la Xarxa d’equipaments cívics de Catalunya (Xecat) com l’instrument que vetllarà per la correcta gestió i coordinació dels equipaments. En el cas de Sant Boi de Llobregat, la col·laboració se centrarà al barri Centre on l’Ajuntament té previst construir un macroequipament. Així mateix, el conveni també estableix que s’adherirà l’equipament municipal del barri Centre, “Cal Ninyo”, a la Xecat, en un període no superior a tres mesos des de la signatura d’aquest conveni.
 
La ciutat de Sant Boi de Llobregat compta actualment amb un hotel d’entitats, un casal de gent gran, una oficina d’acció ciutadana i un casal cívic gestionats per Governació a través de la Secretaria d’Acció Ciutadana. Governació té implementats també al municipi dos plans de desenvolupament comunitari i ha signat un pla específic de civisme al barri Centre.
 
Governació ja ha signat un Pacte de Ciutat similar amb l’Ajuntament de Terrassa i el de Molins de Rei i té previst establir-ne amb d’altres ciutats catalanes com ara Vic o Manresa.