Governació elabora el primer mapa d'equipaments cívics de Catalunya, que recull 2.697 centres

 
 
El Departament de Governació i la Federació d’Ateneus de Catalunya han elaborat aquest estudi que ha de servir per optimitzar les polítiques en matèria d’equipaments cívics 
 
El Departament de Governació i Administracions Públiques i la Federació d’Ateneus de Catalunya han dut a terme un estudi per cercar arreu del territori català tots aquells equipaments cívics o de proximitat que acullen activitats de caràcter comunitari. Aquest projecte s’inclou en el marc de la Xarxa d’equipaments cívics de Catalunya, la Xecat, que impulsa la Secretaria d’Acció Ciutadana.

 
L’informe identifica un total de 2.697 centres d’aquest tipus, una xifra que fa paleses la riquesa i la diversitat d’aquests espais. A banda de localitzar els equipaments, s’ha realitzat un qüestionari per obtenir informació sobre les activitats que s’hi duen a terme, les instal·lacions, la titularitat, etc. L’estudi estarà disponible aviat al web de la Xecat (xecat.gencat.cat).
 
Els resultats han de servir, en última instància, per conèixer en profunditat la realitat en matèria d’equipaments cívics del país i orientar les polítiques a fi de corregir les mancances d’aquesta xarxa i aconseguir-ne l’equilibri territorial.
 

 
El retrat de la distribució dels equipaments cívics catalans permetrà potenciar l’eficiència del sistema actual, evitar duplicitats, millorar i adaptar els programes d’activitats, optimitzar recursos i afavorir el partenariat entre els titulars.
 
Un projecte de la Xarxa d’equipaments cívics de Catalunya (Xecat)
 
Els equipaments cívics són espais on es reforça una ciutadania compromesa amb el seu entorn, amb la societat, amb el barri, vila, poble o ciutat. És per això que el Departament de Governació ha impulsat la Xecat, una iniciativa que vol aplegar el conjunt d’equipaments cívics del país en un mateix projecte de foment del civisme, la convivència i la participació comunitària.
 
 La Xecat s’està convertint en un motor que potencia les relacions entre els equipaments cívics, en un marc que afavoreix l’intercanvi d’informació i experiències i que genera, finalment, un banc comú d’idees i recursos. Aquest projecte suposa també un pas endavant pel que fa a la proximitat dels equipaments amb la ciutadania ja que disposa d’un portal directe a tots els serveis i les activitats que ofereixen els centres que en són membres.
 
Aquesta setmana el Govern ha aprovat el Decret de creació de la Xecat i del Consell d’equipaments cívics de Catalunya. Durant el procés de gestació de la Xarxa, Governació ha signat convenis d’adhesió amb la Federació d’Ateneus de Catalunya, la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis, la Fundació “la Caixa” i la Federació de Municipis de Catalunya.
 
Actualment, la Xecat compta amb 274 equipaments adherits, 144 dels quals són casals cívics, hotels d’entitats, casals de gent gran, cases del mar o equipaments polivalents gestionats per la Secretaria d’Acció Ciutadana