El conseller Jordi Ausàs presenta la Xarxa d'equipaments cívics de Catalunya

 La Xecat reuneix en una mateixa xarxa els equipaments cívics públics i privats per millorar-ne la coordinació i la qualitat dels serveis
 
 
El conseller de Governació i Administracions Públiques, Jordi Ausàs, acompanyat del secretari d’Acció Ciutadana, Josep M. Civis, ha presentat la Xarxa d’equipaments cívics de Catalunya, la Xecat, aquesta tarda, 12 de juliol, al Palau de la Generalitat. A l'acte hi han assistit diversos representants d’ajuntaments, caixes d’estalvis i entitats que gestionen equipaments cívics arreu de Catalunya, així com els directors i coordinadors dels serveis territorials de Governació.
 
Aquesta presentació suposa la posada en funcionament d’un projecte que reuneix, en una mateixa xarxa d’àmbit català, el conjunt dels equipaments cívics del país. El projecte servirà per cohesionar l’activitat que es desenvolupa diàriament als equipaments cívics. A través de la Xarxa s’optimitzaran i es coordinaran els recursos per als diferents centres adherits, cosa que permetrà millorar la qualitat dels serveis, enfortir el vincle entre els equipaments cívics i optimitzar recursos. A més, suposarà una plataforma de difusió d’aquest espais de cara a la ciutadania i promourà un projecte comú de foment del civisme, de la convivència i de la participació comunitària.
 
Durant l’acte, el conseller Jordi Ausàs ha lliurat l’acreditació com a membres de la Xecat a diverses entitats en reconeixement de la vuitantena d’equipaments que han sol·licitat formar part de la xarxa. També s’ha presentat la plataforma web (http://xecat.gencat.cat/) que compta amb una part pública per a la ciutadania i una àrea privada on els espais cívics adherits poden gestionar la seva informació i intercanviar recursos.
 
Potenciar les relacions entre equipaments
 
En la seva intervenció, el conseller Jordi Ausàs ha explicat que “la Xecat s’ha de convertir en el motor que potenciï les relacions entre els equipaments, un espai d’intercanvi de coneixements i d’experiències que ajudin a promoure i millorar les activitats que cada entitat fa individualment”. En definitiva, “un punt de trobada que suposi per a tots un banc comú d’idees i recursos”.
 
Perquè així sigui, el conseller Jordi Ausàs ha encoratjat “totes les entitats i les organitzacions que gestionen equipaments cívics, sigui quina sigui la seva titularitat, a adherir-se a aquesta iniciativa” per fer de la Xecat “un referent del civisme al nostre país, un projecte que ens farà més eficaços i més competents”.
 
Els primers passos de la Xecat
 
Durant la fase de concepció i creació de la Xarxa, Governació ha signat diferents convenis d’adhesió amb diverses entitats catalanes. El novembre de 2009, la Federació d’Ateneus de Catalunya va signar un conveni d’adhesió a la Xecat, la Federació d’associacions de gent gran de Catalunya ho va fer el mes de febrer d’enguany i finalment l’Associació Catalana de Municipis va sumar-s’hi aquest maig passat.
 
Fruit d’aquests convenis i de la incorporació dels equipaments cívics de la Secretaria d’Acció Ciutadana, la Xecat compta avui amb més de 200 espais cívics connectats en xarxa.
 
Si voleu veure el vídeo de l'acte cliqueu aquí