Conferència sobre la gestió i l'administració dels equipaments cívics del país

 La xerrada va ser organitzada per la Unió de consells consultius de la gent gran de la demarcació de Girona que, periòdicament, programa conferències sobre temes vinculats amb la gent gran. En aquest cas, el tema va versar sobre els nous plantejaments de gestió i administració dels equipaments cívics del país.
 
El secretari d’Acció Ciutadana del Departament de Governació i Administracions Públiques, Josep M. Civis, fou qui oferí la conferència "Els nous plantejaments sobre casals, esplais i centres cívics de Catalunya, el passat dimecres", 15 de setembre. A la conferència també hi participà la directora general d’Acció Cívica, Violant Mascaró.
 
L’acte es va celebrar a l’Auditori Narcís Carreras de Girona (Gironès) i també hi van assistir el vicepresident del consell consultiu de la gent gran del Gironès, Salvador Tixis, i el vicepresident del consell consultiu de la gent gran de la Selva, Josep M. Bosch.