AVALUACIÓ PARTICIPATIVA

 L’Avaluació Participativa (AP) és un procés, reflexiu i deliberatiu, en el que persones expertes i no expertes en avaluació valoren conjuntament les accions comunitàries en les quals participen o per les quals es poden veure afectades.  D’aquesta manera, els resultats de l’avaluació són més significatius per a la comunitat i poden ser utilitzats més legítimament per millorar els projectes comunitaris. A més, l’AP es considera una eina socio-pedagògica, que potencia  els aprenentatges i l’empoderament per a tots els participants d’aquest procés.
En aquesta jornada es presentarà el desenvolupament i els resultats obtinguts de tres processos d’Avaluació Participativa en tres comunitats del nostre territori: el barri de Poblenou de Barcelona; el barri de Sant Narcís-Santa Eugènia de Girona; i el poble Badia del Vallès. Avaluadors universitaris, tècnics comunitaris i veïns i veïnes dels territoris compartiran la seva experiència avaluant accions comunitàries.
La jornada està oberta a tothom i pot ser de especial interès per a investigadors i professionals de la Pedagogia i l’Educació Social; del treball social i comunitari; i en general, per a gestors i tècnics que desenvolupen la seva tasca professional en els territoris de la nostra geografia.
 
Dimarts 8 d’octubre
Passeig de Taulat, 266-270. 08119 Barcelona
 
Sala d’actes del Departament de Benestar Social i Família
 
Programa
 
9:30/10:00
 
Presentació de la jornada. A càrrec de Ramon Terrassa i Cusí, director general d’Acció Cívica i Comunitària, i Xavier Úcar, director de la recerca.
 
10:00/10:30
Presentació del projecte I+D+i: La evaluación participativa de acciones comunitarias como metodología de aprendizaje para el empoderamiento personal y comunitario (edu2010-15122). A càrrec de l’equip I+D+i
 
10:30/11:00
Presentació de l’Avaluació Participativa del pla “Apropem-nos” de Poblenou (Barcelona)
 
11:00/11:30
Descans
 
11:30/12:00
Presentació de l’Avaluació Participativa del pla “Educació i Convivència” de Sant Narcís-Santa Eugènia (Girona)
 
12:00/12:30
Presentació de l’Avaluació Participativa de les accions comunitàries de Badia del Vallès (Barcelona)
 
12:30/12:45
Monòleg a càrrec de Miguel Ángel Marín
 
12:45/13:30
Debat obert amb els participants del procés d’Avaluació Participativa.
 
PER INSCRIPCIONS: envieu el nom, cognoms, DNI,  PDC i telèfon a  salcaraz@gencat.cat 
 
 
 
 
 

Etiquetes: