Ajuts, beques i subvencions del Departament de Benestar Social i Família

 Subvencions a entitats per a activitats i projectes de caràcter cívic, de participació ciutadana i de promoció del voluntariat

L’objecte de la convocatòria és subvencionar activitats i projectes de caràcter cívic, participació ciutadana i de promoció del voluntariat.
Les activitats que seran objecte de la subvenció seran aquelles que tinguin per finalitat el foment del civisme, la participació ciutadana i la solidaritat.
Els projectes que seran objecte de la subvenció seran aquells que tinguin per objectiu principal la cohesió i la inclusió social mitjançant accions comunitàries, de foment del civisme, de participació ciutadana, d’associacionisme, de voluntariat i de discriminació positiva vers col·lectius específics.

A qui va dirigit?
A les entitats sense finalitat de lucre que tinguin seu social o delegació a Catalunya, que realitzin activitats de caràcter cívic, de participació i de foment del voluntariat i que compleixin els requisits establerts.

Etiquetes: