La Xarxa d'equipaments cívics de Catalunya

 

Amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida als nostres municipis i el benestar de les persones, la societat catalana necessita un compromís de l’Administració i del conjunt dels ciutadans i ciutadanes per tal de trobar els canals de convivència més satisfactoris per a tothom.
 
Un element imprescindible per assolir aquest benestar social és el CIVISME; és a dir, aquell comportament fonamentat tant en el compliment de les pautes establertes en relació entre les persones com en el profund respecte per a les institucions, la llibertat individual i col·lectiva.
 
És en aquest sentit que els anomenats “equipaments cívics” esdevenen eines adients per impulsar les polítiques i les accions encaminades a fomentar la cultura del respecte a les persones i a la seva interrelació, doncs són espais de trobada, oberts a tothom, amb unes característiques estructurals i funcionals idònies per a la dinamització sociocultural i l’acció cívica i comunitària.
 
La Xarxa d’equipaments cívics de Catalunya (Xecat) és una organització que gestiona i coordina recursos pels diferents equipaments que hi estan adherits per tal d’evitar duplicitats, de millorar el conjunt del nivell de qualitat dels serveis ofertats, d’optimitzar el conjunt dels propis recursos, d’afavorir el partenariat entre les administracions, així com de potenciar el sentiment de pertinença a una xarxa d’àmbit català.
 
 •     Característiques

1. Donar garanties de qualitat en:

 • Els serveis oferts als equipaments amb seguiment del grau de satisfacció per part dels usuaris.
 • El model de gestió dels equipaments fent seguiment dels aspectes essencials com horaris, activitats, subministraments, …
 • Les instal•lacions, establint els mínims de confort i garantia de seguretat.

2. Redactar el mapa territorial d’equipaments cívics:

La Xecat treballa amb el Mapa Territorial dels equipaments  cívics de Catalunya com a eina bàsica per assolir l’equilibri territorial. L’esmentat mapa s’elabora segons els criteris establerts en la pròpia definició de la xarxa: àmbits geogràfics d’influència, identificació de necessitats de nous equipaments, identificació de solapaments entre equipaments, …

3. Oferir un catàleg de recursos:

La Xecat oferirà als equipaments de la xarxa:

 • Un catàleg d’activitats i programes gestionats per la pròpia capçalera de la xarxa.
 • Informació referent a diferents tipologies de subvencions.
 • Programes de formació pels gestors dels equipaments.
 • Punt de referència i informació per a tots els equipaments cívics.

L’objectiu del catàleg és articular un mitjà únic que permeti fer difusió de la globalitat dels recursos que la Xecat posa a disposició dels equipaments adherits.

 

 •     Una xarxa amb dues vessants

1. Un àmbit públic:

Informació pràctica:
Fitxa tècnica dels equipaments, dades de contacte, localització,
Agenda d’activitats, etc.

Adreçada a:

 • Els usuaris dels equipaments cívics.
 • El conjunt de la ciutadania.

2. Un àmbit restringit:

 • Eines de gestió de recursos i activitats.
 • Eines de comunicació interna de la Xarxa.
 • Eines de col•laboració entre centres:

-Projectes compartits.
-Intercanvi de recursos i experiències.

 Si voleu adherir-vos podeu accedir al següent apartat.