Formulari d'adhesió a la Xecat

Dades de l'entitat o equipament
Dades del/de la president/a o representant legal de l'entitat o equipament
Dades de contingut

Després d'enviar el formulari de pre-inscripció cal que te'n descarreguis una còpia. La necessitaràs per imprimir en paper una sol·licitud i presentar-la a un registre