UGJ (UBUNTU GLOBAL JAM)

Organitza: Centre Democràtic i Progressista

  • Dis, 28/08/2010 - 11:00 - 19:00

Què és això d’un “Global Jam”?
És una trobada on s’intenten donar a conèixer tants àmbits com sigui possible del procés de creació de l’Ubuntu, aprofitant-la per a donar un impuls en cadascun d’ells.
Per exemple, és un bon moment per iniciar gent interessada en traducció ... de programes o documentació, creació de documentació, empaquetat de programes, detecció i correcció d’errades del programari, proves d’actualització, proces...sos de prova de versions beta, etc.
Per això s’anomena “Global”, per que hi pot entrar qualsevol ctivitat.
Qui pot venir i ajudar?
Qualsevol persona, tingui el nivell tècnic que tingui. Fins i tot si només teniu interès en veure’ns sense més implicació, sereu benvinguts, no patiu.