L'Estel de Natzaret

Organitza: Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià

  • Diu, 26/12/2010 - 18:30
  • Dill, 29/11/2010 - 19:00
  • Diu, 02/01/2011 - 17:30
  • Dis, 08/01/2011 - 17:30
  • Dis, 15/01/2011 - 17:30
  • Diu, 16/01/2011 - 17:30

 El dia 29 és representació reduïda per infants i joves