JORNADA DE FORMACIÓ PER A EQUIPS DIRECTIUS

Organitza: FAC - FEDERACIÓ D'ATENEUS DE CATALUNYA

  • Dis, 28/05/2011 - 11:45 - 17:30

PROGRAMA
11:45h - 12:45h
Reglament electrotècnic per a baixa tensió
Intervindran: Insprotec Penedès SL i ECA - Grupo Bureau Veritas
12:45 - 14:00h
Control d'accés a locals d'espectacles i activitats recreatives
Intervindrà: Direcció General d'Administració de Seguretat (Departament d'Interior)
14:00 - 15:30h
Dinar, al saló menjador del Castell de Montjuïc
15:30 - 17:30
Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives 
Intervindrà: Patrícia Julià - Serveis jurídics de la FAC
17:30h
Cloenda
 
PREU 
Per socis de la FAC: 30€
Per no socis: 45€
 
INSCRIPCIONS
www.ateneus.cat
932 688 130