Adheriu-vos a la Xecat!

Què és la Xecat?

La Xarxa d’Equipaments cívics de Catalunya (Xecat) és una organització que gestiona i coordina recursos per als diferents equipaments adherits a fi d’evitar duplicitats, millorar la qualitat dels serveis, optimitzar recursos, afavorir el partenariat entre administracions i potenciar el sentiment de pertinença a una xarxa d’àmbit català.

Els avantatges de formar part de la xarxa

  • Recursos per a les activitats que es realitzen en els equipaments.
  • Punts addicionals en les sol·licituds de subvencions per a millores i obres.
  • Intercanvi d’experiències i coneixements entre directius i professionals.
  • Formació.

Si voleu més informació envieu les vostres preguntes a: infoxecat@gencat.cat 

Inscripció a la Xecat

Passos a seguir de les dues opcions:
  1. Omplir la següent pre-inscripció pre-inscripció, un cop emplenada enviar-la a infoxecat@xecat.cat.

A la vostra bústia rebreu una còpia de la vostra petició, caldrà que la imprimiu, la signeu i hi poseu el segell del vostre equipament o entitat per tal de portar-la a qualsevol registre i formalitzar la vostra petició, juntament amb la documentació següent: fotocòpia dels estatuts de l’entitat, fotocòpia del NIF de l’entitat i memòria i/o programa de les activitats que es desenvolupen anualment al vostre centre.

  1. O bé omplir l’imprès de sol·licitud i presentar-la en qualsevol registre, amb la documentació que s’indica.
     

 Les dues opcions són vàlides.

Si teniu cap dubte també ens podeu trucar al telèfon: 93 882 25 83